Instancia presentada en la Alcaldía

Posted on 4 julio, 2011 por

2Esta mañana hemos cumplido con el burocrático trámite que las Administraciones Públicas exigen si uno se quiere dirigir a ellas. Pronto hace un mes de la entrega de las propuestas al recién nombrado Alcalde, y aunque conoce nuestras demandas aún no hemos recibido respuesta. Así que hemos decidido dirigirnos a él tal y como la oficialidad manda.

Más de 90 personas hemos firmado una Instancia en la que se expone nuestra situación, nuestras necesidades y como consecuencia de ellas, se solicita el local social, que tanta falta nos hace.

A continuación os adjuntamos el documento para todo aquel que lo quiera leer.

 

Excelentísimo Sr.

 As persoas, debidamente identificadas, que se relacionan no documento “Anexo 1” adxunto ao presente escrito,

                                    Expoñen:

  • Que son colaboradores activos das iniciativas que o movemento cidadán “Indígnate Pontevedra” – nado baixo o eido ideolóxico de “Democracia Real YA” –   leva desenvolvendo, dende hai máis dun mes, en diversos emprazamentos da ciudade.
  • Que, dende os seus inicios, se estableceron como Acampada de Traballo e Punto Fixo de Información, na Alameda da rúa Gran Vía Montero Ríos, empregando ademáis a Prazas da Peregrina e a Praza de España, como foro público onde levar a cabo as Asambleas cidadás.
  • Que son conscientes do impacto social e a sensibilidade que o seu emprazamento espertou entre un importante sector da cidadanía, o cal se volcou directa e indirectamente, tanto coas iniciativas como cos aspectos puramente loxísticos e de abastecemento.
  • Que do mesmo xeito, son tamén conscientes da proximidade das diversas feiras e festas que ao longo do verán se celebrarán na cidade en xeral, en na zona da Acampada en particular.
  • Que non é intención dos membros deste movemento, dificultar o exercicio do lexítimo dereito dos cidadáns a disfrutar das citadas festividades, mais tampouco deben nin queren, renunciar á continuidade das súas actividades.
  • Que, como consecuencia de todo o anterior, xurde a necesidade de disponer dun espazo que permita desenvolver a organización das iniciativas que do Movemento se derivan, así como gardar o material que para elo se precisa.
  • Que, atendendo ao anteriormente exposto:

  

                                    Solicitan:

  • A asignación dun local público no que reunirse e traballar, en favor das iniciativas que o colectivo “Indígnate Pontevedra” quere continuar desenvolvendo.
  • A disposición dun Punto Fixo de Información, así como a autorización para o seu mantemento nun lugar axeitado para o desempeño da súa función, como son a difusión de Información e a resolución de dudas e consultas que dende a cidadanía sen están facendo chegar.
  • Unha entrevista entre a autoridade competente, o Alcalde – Presidente do Concello de Pontevedra, xunto cos membros da Corporación que estime oportuno, e una representación dos firmantes do presente documento, para a exposición de motivos, consulta de dúbidas e toma de decisións comúns aos aspectos referidos.

 

Sen outro particular,  saúdanlle atentamente:

Descargar aquí en formato pdf

Anuncios