Manifestación 25M

Posted on 21 marzo, 2012 por

1
Este domingo 25 de Marzo saímos todos á rúa unidos contra os abusos da banca.

Por unha banca pública ben xestionada, ó servizo do cidadán,
adicada a economía real e non á especulación.
Porque isto non é unha crise é unha estafa.
Porque se calas consintes,
porque a nosa indiferencia é a súa mellor arma,
porque nin políticos nin xuices están a por solución.

Este domingo 25 de marzo concentrámonos na alameda a partir das 5 e media.
Ás 6: 30 manifestación e ao rematar charla coloquio
dirixida polo catedrático de economía Xose Luis Outes.

Mobilízate, infórmate, actúa.
Por un cambio de modelo económico, para que os cartos sexan unha ferramenta da sociedade e non estean as persoas ó serizo do capital.
Porque fixeron indemnizacións millonarias
aos exdirectivos de Caixanova e caixagalicia
despois de deixar afundidas as nosas caixas,
porque rescatan á banca causante da crise
con diñeiro público mentres á sociedade ninguén a rescata.

Porque temos que seguir pagando hipotecas
despois de perder a vivenda que ó banco tasou ó seu antoxo.

Este domingo 25 de Marzo tomamos a rúa.
A partir das 5 e media audios e paneis informativos na alameda,
ás 6:30 manifestación e ao rematar charla informativa
impartida polo catedratico de economía Xose Luis Outes. Non faltes!

Porque non somos mercadoría en mans de políticos e banqueiros .
Porque usan paraísos fiscais para que as corporacións ,
grandes fortunas e banca eludan pagar os impostos,

Porque os que nos din que estamos en crise
non paran de gañar cartos mentres nos falan de austeridade e sacrificio,
Contra a estafa das preferentes
que seguen a esperar a intervención da xustiza.

Hai motivos mais que dabondo para tomar a rúa este domingo 25 de marzo.

A partires da 5 e media concentrámonos na alameda
para saír en manifestación ás 6:30
e ao rematar charla informativa
dirixida polo catedrático de economía Xose Luis outes.

Porque un pobo ben informado é un pobo que sabe loitar
por aquilo no que cree, sen bandeiras, sen seglas,
cidadáns unidos por un ben común.
Pola xustiza, a igualdade e a dignidade
pero, sobre todo por sentido común.
___________________________________________

Este domingo 25 de Marzo salimos todos a la calle
unidos contra los abusos de la banca.

Por una banca pública bien gestionada, al servicio del ciudadano,
dedicada a economía real y no a la especulación.
Porque esto no es una crisis es una estafa.
Porque si callas consientes,
porque nuestra indiferencia es su mejor arma,
porque ni políticos ni jueces ponen una solución.

Este domingo 25 de marzo nos concentramos en la alameda a partir de las 5 y media.
A las 6: 30 manifestación y al terminar charla coloquio
dirigida por el catedrático de economía Xose Luis Outes.

Movilízate, infórmate, actúa.
Por un cambio de modelo económico, para que el dinero sea una herramienta de la sociedad y no estén las personas al servicio del capital.
Porque hicieron indemnizaciones millonarias
a los exdirectivos de Caixanova y Caixagalicia
después de dejar hundidas nuestras cajas,
porque rescatan a la banca causante de la crisis
con dinero público mientras a la sociedad nadie la rescata.

Porque tenemos que seguir pagando hipotecas
después de perder la vivienda que el banco tasó a su antojo.

Este domingo 25 de Marzo tomamos la calle.
A partir de las 5 y media audios y paneles informativos en la alameda,
a las 6:30 manifestación y al terminar charla informativa
impartida por el catedratico de economía Xose Luis Outes. No faltes!

Porque no somos mercancía en manos de políticos y banqueros.
Porque usan paraísos fiscales para que las corporaciones,
grandes fortunas y banca eludan pagar los impuestos,

Porque los que nos dicen que estamos en crisis
no paran de ganar dinero mientras nos hablan de austeridad y sacrificio,
Contra la estafa de las preferentes
que siguen esperando la intervención de la justicia.

Hay motivos de sobra para tomar la calle este domingo 25 de marzo.

A partir de la 5 y media nos concentramos en la alameda
para salir en manifestación a las 6:30
y al terminar charla informativa
dirigida por el catedrático de economía Xose Luis outes.

Porque un pueblo bien enterado es un pueblo que sabe luchar
por aquello en lo que cree, sin banderas, sin siglas,
ciudadanos unidos por el bien común.
Por la justicia, la igualdad y la dignidad
pero, sobre todo por sentido común.

Anuncios
Etiquetado: , ,