A loita continúa

Posted on 26 marzo, 2012 por

0
Nunha calorosa tarde de domingo pouco a pouco voltamos vernos as caras, a compartir as nosas inquietudes xuntando esforzos. Loitando polos nosos sonos e pola nosa conciencia. Achegando cada un dos asistentes ese tan necesario gran de area que pouco a pouco está a mover montañas que hai pouco críanse inamovibles.

Xuntos voltamos a percorrer as rúas alzando a nosa voz, como unha soa voz, sen medo, dicindo ben alto que non é unha crise senón unha estafa, que non faltan cartos senón que sobran ladróns. Que os culpables están a ser rescatados mentres a nós nos están a roubar. Que hai solución, que os banqueiros responsables desta estafa deben ir a prisión e que a banca pública lonxe de ser privatizada debe ser nacionalizada e ben xestionada, lonxe das sucias mans dos corruptos amigos do alleo.

Transportamos esta mensaxe en todo tipo de pancartas, feitas de distintas formas, como cada un pudo, pero todas elas levadas con moita forza, ilusión e convencidos dos nosos principios.

Ao longo do noso percorrido na manifestación foron obrigadas as paradas en fronte aos diferentes bancos culpables da estafa, onde concentramos a nosa protesta de forma dispar e ruidosa.

Agradecemos a resposta dos pontevedreses que cada vez nos acollen con máis calor e menos indiferenza cando nos ven. Foron especialmente emotivos algúns momentos nos que algún viandante decidía espontaneamente unirse á manifestación sobre a marcha compartindo a súa indignación connosco e a súa admiración cara ao movemento.

Cabe destacar que a manifestación transcorreu sen ningún indicente e de forma pacífica -como é habitual- baixo a atenta mirada da policía á que agradecemos a súa correcta intervención.

Finalmente lemos o noso manifesto esixindo á xustiza que investigue a xestión dos antigos directivos das caixas e que se faga unha auditoría pública da xestión das caixas. Reclamamos a creación de novas caixas de aforro locais cunha práctica financeira ética.

Agradecemos a vosa participación na didáctica charla-coloquio que tivo lugar a cargo do catedrático de economía Xosé Luis Outes, ao que agradecemos profundamente a súa participación.

Agradecemos tamén a axuda á Plantaforma Polo Aforro Público e ao foro interasembleas Galegas do 15 M por facer posible esta mobilización.

E gracias en definitiva a tódolos que fixeron posible que Indígnate Pontevedra volva a ser visible nas rúas, a nosa loita continúa e este camiño debemos recorrelo todos xuntos pola nosa dignidade.

LA LUCHA CONTINÚA

En una calurosa tarde de domingo poco a poco volvimos a vernos las caras, a compartir nuestras inquietudes y aunar esfuerzos. Luchando por nuestros sueños y por nuestra conciencia. Aportando cada uno de los asistentes ese tan necesario granito de arena que poco a poco está moviendo montañas que hace poco se creían creían inamovibles.

Juntos volvimos a recorrer las calles alzando nuestra voz, como una sola voz, sin miedo, diciendo bien alto que no es una crisis sino una estafa, que no falta dinero, sino que sobran ladrones. Que los culpables están siendo rescatados mientras a nosotros nos están robando. Que hay solución, que los banqueros responsables de esta estafa deben ir a prisión y que la banca pública lejos de ser privatizada debe ser nacionalizada y bien gestionada, lejos de las sucias manos de los corruptos amigos de lo ajeno.

Transportamos este mensaje en todo tipo de pancartas, hechas de distintas formas, como cada uno pudo, pero todas ellas llevadas con mucha fuerza e ilusión y convencidos de nuestros principios.

A lo largo de nuestro recorrido en la manifestación fueron obligadas las paradas en frente a los diferentes bancos culpables de la estafa, donde concentramos nuestra protesta de forma dispar y ruidosa.

Agradecemos la respuesta de los pontevedreses que cada vez nos acogen con más calor y menos indiferencia cuando nos ven. Fueron especialmente emotivos algunos momentos en los que algún viandante decidía espontáneamente unirse a la manifestación sobre la marcha compartiendo su indignación con nosotros y su admiración hacia el movimiento.

Cabe destacar que la manifestación transcurrió sin ningún indicente y de forma pacífica -como es habitual- bajo la atenta mirada de la policía a la que agradecemos su correcta intervención.

Finalmente leímos nuestro manifiesto exigiendo a la justicia que investigue la gestión de los antiguos directivos de las cajas y que se haga una auditoría pública de la gestión de las cajas. Reclamamos la creación de nuevas cajas de ahorro locales con una práctica financiera ética.

Agradecemos vuestra participación en la didáctica charla-coloquio que tuvo lugar a cargo del catedrático de economía José Luis Outes, al que agradecemos profundamente su participación.

Agradecemos también la ayuda a la Plantaforma Polo Aforro Público y al foro interasambleas Gallegas del 15M por hacer posible esta movilización.

Y gracias en definitiva a todos los que han hecho posible que Indígnate Pontevedra vuelva a ser visible en las calles, nuestra lucha sigue y este camino debemos recorrerlo todos juntos por nuestra dignidad.

Anuncios